Қазақстанның қазіргі заман тарихы байқау сынағы

1. Неолит дәуірінде шаруашылықтың қай түрі өмірге келді?
A) өндірушілік
B) тұтынушылық
C) натуралдық
D) кешендік
E) өзіншілік.
2. Алғашқы адамдардың қауымдық бірлесуі не үшін болды:
A) қару жасауда
B) жанұяны сақтауда
C) еңбек құралдарын бірігіп жасауда
D) жер жыртудағы бірлесуде
E) шабуылдан бірлесіп қорғану мен аңшылықта.
3. Орта қола кезеңінің хронологиялық алып жатқан уақыты:
A) б.д. XVIII-XVI ғғ.
B) б.д.XV-XII ғ..
C) б.д. XVI-XII ғғ.
D) б.д.д. XV-XII ғғ.
E) б.д.д. XVI-XII ғғ.
4. Ғұндар этникалық өзіндік келбеті жағынан кімдерге ұқсады:
A) үндіирандықтарға
B) арийлерге
C) түркілерге
D) европоидтарға
E) славяндарға.
5. «Азия скифтері» деп аталған тайпалар:
A) қыпшақтар
B) сақтар
C) моңғолдар
D) түріктер
E) үйсіндер.
6. Батыс Түрік қағанатының сауда саттық және қолөнер орталығы болған ірі қала:
A) Ташкент
B) Мерке
C) Құлан
D) Тараз
E) Сығанақ.
7. Түріктер сауда саттық байланыстарды қай елдермен жүргізді?
A) Ресей
B) Қытаймен
C) Ауғаныстанмен
D) Византиямен
E) Мысырмен.
8. Қарахан мемлекеті қалаларының дамуына не әсер етті?
A) көшпелі мал шаруашылығы
B) қолөнердің дамуы
C) транзиттік сауда
D) отырықшы жер өңдеу
E) зергерлер шеберлігі.
9. Керейлер тайпасы туралы алғашқы деректер қай ғасырға жатады?
A) ХІ ғасырдың ортасы
B) Х ғасырдың соңы
C) VI ғасыр
D) VIІІ ғасыр
E) Х ғасырдың басы.
10. Қимақ қағанатының өмір сүрген хронологиялық кезеңі?
A) ХІ ғасырдың аяғы - XV ғасырдың басы
B) ХІІ ғасырдың басы – ХІІІ ғасырдың соңы
C) ХІІ ғасырдың ортасы – 1219 ж.
D) ІХ – ХІ ғасырдың басы
E) ХІ ғасырдың басы – 1467 ж.
11. Алтын Орданың негізгі халқы қай тілде сөйледі?
A) шағатай
B) қыпшақ
C) қазақ
D) парсы
E) моңғол.
12. XVII ғ. соңы - XVIII ғ. басында Қазақ хандығы қай хан тұсында өз алдына біртұтас мемлекет болды?
A) Абылай
B) Әбілхайыр
C) Тәуекел
D) Тәуке
E) Қасым.
13. XVI ғасыр басындағы Қазақ хандары мен Шайбани әулеттерінің өзара қырқыстарының мәні:
A) Шайбанилердің Солтүстік Қазақстанға орнығуы үшін жанталасуы
B) Сырдария қалалары үшін күрес
C) Мауерннахр жері үшін
D) Моғолстан үшін
E) Ру арасындағы келіспеушілік.
14. Бөкей Ордасындағы 1836-1838 жж. көтерілістің негізгі қозғаушы күші қандай әлеуметтік топтан болды?
A) старшина
B) шаруалар
C) жұмысшылар
D) хан ұрпағы
E) билер.
15. Патша әскерлерінің Мерке, Түркістан, Шымкент, Әулие-Ата қамалдарын алуы қашан болған?
A) 1847 ж.
B) 1864 ж.
C) 1838 ж.
D) 1858 ж.
E) 1865 ж.
16. ХІХ ғ. қазақ халқының көрнекті күйші-композиторы, домбыра өнерінің классикалық негізін салушы:
A) Сүйінбай
B) Ақан сері
C) Ықылас
D) Тәттімбет
E) Құрманғазы.
17. 1726 ж. Жоңғарға қарсы азаттық күресте қазақ жасауылын кім басқарды?
A) Қабанбай батыр
B) Бөгенбай батыр
C) Райымбек батыр
D) Саурық батыр
E) Малайсары батыр.
18. И.Тайманұлы мен М.Өтемісұлының басшылығымен болған ұлт-азаттық көтерілісі қашан болды?
A) 1838-1942 жж.
B) 1839-1841 жж.
C) 1834-1836 жж.
D) 1836-1838 жж.
E) 1835-1838 жж.
19. 1867-1869 ж.ж. реформа бойынша Батыс-Сібір генерал-губернаторлығына қандай облыстар енді?
A) Каспий маңы және Астрахан облыстары
B) Ақмола және Семей облыстары
C) Сырдария және Жетісу облыстары
D) Түркістан және Семей облыстары
E) Орынбор және Торғай облыстары.
20. Ш.Уәлиханов неше жасында Ресей географиялық қоғамының толық мүшесі болды?
A) 18
B) 20
C) 22
D) 25
E) 30.
21. 1917 жылы қарашада құрылған Түркістан автономиясының құрамына Қазақстанның қай облыстары кірді?
A) Жетісу мен Маңғыстау
B) Ақмола мен Торғай
C) Сырдария мен Жетісу
D) Сырдария мен Семей
E) Семей мен Ақмола.
22. Қазақстанда жұмысшы және солдат депутаттарының Кеңестері қашан құрылды?
A) 1917 ж. маусымда
B) 1918 ж. қаңтарда
C) 1917 ж. наурызда
D) 1918 ж. маусымда
E) 1917 ж. желтоқсанда.
23. Жастар ұйымы «Жас қазақты» құрушы:
A) С.Сейфуллин
B) М.Тынышбаев
C) М.Шоқай
D) Ә.Бөкейханов
E) А.Байтұрсынов.
24. 1917 жылы қарашада Қазақстан бойынша Азамат соғысының ең бірінші ошағы болған қай қала?
A) Орынбор
B) Верный
C) Қызылжар
D) Перовск(Ақмешіт)
E) Омбы.
25. 1918 жылы жазда атаман Дутов қай қаланы алды? Сөйтіп, ол Кеңестік Түркістанды Орталық Ресейден бөліп тастады:
A) Омбы
B) Верный
C) Перовск
D) Орынбор
E) Орал.
26. 1917 жылға қарай қазақтардан тартып алынған десятиналық жер көлемі:
A) 17 млн.
B) 45 млн.
C) 57 млн.
D) 37 млн.
E) 27 млн.
27. 1921 ж. жер-су реформасының басты мақсаты не болды:
A) Патша үкіметінің қазақтардан тартып алынған жерлерін қайтару
B) Түркістанға достық көмек көрсету
C) егістіктерге тұқым бөлу
D) бүкіл жерлерді мемлекет қарамағына беру
E) аштықты жою.
28. 1925-1933 жылдары Қазақстан өлкелік партия комитетінің бірінші хатшысы болды:
A) С.Садуақасов
B) Т.Рысқұлов
C) Д.Омаров
D) Ф.Голощекин
E) Т.Қазабеков.
29. 1926 жылдың басында Қазақстан өнеркәсібі 1913 жылмен салыстырғанда, құрады:
A) 140 пайыз
B) 90 пайыз
C) 95 пайыз
D) 72 пайыз
E) 61 пайыз.
30. Ұжымдастыру кезеңінің қай жылдары алапат жылдары деп аталды?
A) 1927-1930 жж.
B) 1932-1933 жж.
C) 1934-1935 жж.
D) 1934-1936 жж.
E) 1939-1941 жж.
31. 1929 ж. желтоқсанда өткен Қаз ӨК Пленумының негізгі шешімі болып:
A) кулактарды тап ретінде жоюдан бас тарту
B) күштеп модернизациялауды болдырмау
C) ұжымдастыруды тездетіп жүргізбеу
D) асыра сілтеушілікті болдырмау
E) жүз пайыздық ұжымдастыруды талап ету.
32. Ұлы Отан соғысы жылдарында Кеңес Одағы бойынша 11 600 адам Кеңес Одағының Батыры атағын алды. Соның ішінде Қазақстандықтар қанша?
A) 497 адам
B) 280 иадам
C) 350 адам
D) 450 адам
E) 370 адам.
33. Генерал-майор И.В.Панфилов басқарды:
A) 5-ші гвардиялық атқыштар дивизясын
B) 316-шы атқыштар дивизиясын
C) 238 –ші атқыштар дивизиясын
D) 30-шы гвардиялық атқыштар дивизиясын
E) 73-ші гвардиялық атқыштар дивизиясын.
34. Ұлы Отан соғысы жылдарында қанша Қазақстандықтар майдан даласында өлді?
A) 580 мың
B) 630 мың
C) 410 мың
D) 220 мың
E) 805 мың.
35. Карточкалық жүйе қай жылы жойылды?
A) 1948 ж.
B) 1947 ж.
C) 1946 ж.
D) 1949 ж.
E) 1945 ж.
36. Соғыстан кейінгі кезеңде Қазақстандағы колхоздарды ірілендіру қандай мақсатты көздеді?
A) еңбекшілердің хал-ауқатын көтеру
B) бастауыш аппараттарды қысқарту
C) ірі колхоз-коммунизмге бір адым алға басу
D) өнім өндіруді молайту мақсатын
E) МТС құру мақсатын.
37. КОКП ХХ съезінің тарихи маңыздылығы неде?
A) совнархоздарды құру
B) «Американы қуып жетіп басып озу» бағыты
C) ауыл шаруашылығын реформалау
D) 1944-1945 ж.ж. депортацияланған халықтарды ақтау
E) Сталиннің жеке басына табынушылықты айыптау.
38. ХХғ. 70-80-ші жж. Қазақ КСР-да ғылым мен білім беруді қаржыландыру принципі:
A) ұлттық
B) әкімшілікпен
C) қалдықтармен
D) территориялық
E) өндірістік.
39. ХХ ғ. 70-ші ж.ж. Қазақстан жерінде орын тепкен аса зор территориялық-өндірістік кешен:
A) Жетігендік
B) Көкшетаулық
C) Маңғыстаулық
D) Жамбылдық
E) Петропавлдық.
40. 1979 жылы желтоқсанда өткен:
A) Чехославакияға Кеңес әскерлерін кіргізу
B) Кариб шиелінісі
C) Кеңес-Қытай шекарасындағы жанжал
D) Ауғанстанға Кеңес әскерлерін кіргізу
E) Қазақ КСР-ның жаңа Конституциясын қабылдау.